Fundacja WSUS‣ Wirtualne Targi Edukacyjne
xs
sm
md
lg
xl

O nas

Cele Organizacji

Fundacja WSUS działa mając następujące cele:
  • Wspieranie inicjatyw w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty.
  • Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Misja

Misją Fundacji WSUS jest wspieranie i dofinsowanie edukacji dla osób starszych (powyżej 60 roku życia).

Osoby starsze również mają prawo do nauki, realizowania swoich wysoko postawionych celów, jak i do rozwoju osobistego. Nasza Fundacja jest w swoistym rodzaju azylem dla chętnych i głodnych nauki osób starszych. Dodatkowo wspieramy różnorakie inicjatywy, związane ze szkolnictwem wyższym, edukacji i oświaty.

Celem inicjatyw jest rozwinięcie prawdziwie europejskiego wymiaru sektora szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem wspólnych wartości, a także doskonałości i włączenia społecznego jako wyróżniających elementów europejskiego szkolnictwa wyższego.

Jesteśmy nastawieni na nowoczesne realizowanie wyzwań, jakie się stawia przed wykładowcami jak i przed studentami.

Pliki do pobrania