Fundacja WSUS‣ Wirtualne Targi Edukacyjne
xs
sm
md
lg
xl

O nas

Cele Organizacji Fundacji WSUS działa mając następujące cele: Wspieranie inicjatyw w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty  Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.